Patrimoniul public

Planul de gestionare a patrimoniului public detaliază scopul, structura, cadrul, procesele şi rezultatele gestionării proprietății autorității publice locale Hîrbovăț. Implementarea cu succes a inițiativelor şi proiectelor identificate în cadrul Planului va contribui la îndeplinirea obiectivelor primăriei de dezvoltare a sferei serviciilor publice şi a domeniului economic din perspectiva creșterii veniturilor APL. Acest document a fost elaborat cu scopul de a impulsiona procesul de dezvoltare economică a localității și gestionării eficiente și transparente a proprietății publice, de a identifica și maximiza beneficiile locale pentru îmbunătățirea calității prestării serviciilor  publice la nivel local.
Dinamica și ponderea veniturilor din GPP în total venituri proprii, mii lei, 2017 – 2022:
Pentru mai multe detalii accesați documentul aprobat prin Decizia CL nr. 3/18 din 10.05.2023: Plan_GPP_APL_Hirbovat_aprobat
Harta patrimoniului public UAT Hîrbovăț, inclusiv transmis în arendă/comodat/locațiune sau disponibil pentru investiții: