Pompieri-voluntari

Stimaţi cetăţeni !

Statistica incendiilor arată că, anual, în medie, 15.33% din incendiile care se produc în Republica Moldova la gospodării cetăţeneşti au loc ca urmare a coşurilor de fum defecte sau necurăţate, respectiv 11.55 % ca urmare a mijloacelor de încălzire defecte, improvizate sau nesupravegheate.
Din păcate, majoritatea acestor incendii se soldează adesea cu tragedii.
Având în vedere că temperaturile au scăzut, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă recomandă cetăţenilor care utilizează la încălzirea locuinţelor sobe sau aparate ori mijloace electrice de încălzire, să ia următoarele măsuri specifice de prevenire a incendiilor de locuinţe:
1. Asiguraţi verificarea, curăţarea şi repararea, dacă este cazul, a coşurilor de fum de către o persoană specializată.
2. NU folosiţi decât materialul combustibil pentru care a fost destinată soba şi evitaţi supraîncărcarea acesteia.
3. NU folosiţi soba decât cu uşiţa închisă.
4. Aşezaţi o tăviţă metalică în faţa sobei, în dreptul uşiţei.
5. NU aşezaţi în apropierea sobei sau pe aceasta materiale combustibile.
6. Stingeţi focul din sobă înainte de a părăsi locuinţa.
7. NU adormiţi niciodată cu soba aprinsă.
8. Verificaţi integritatea aparatelor şi mijloacelor de încălzire electrice, iar în cazul în care acestea sunt defecte, reparaţi-le cu ajutorul unui specialist sau cumpăraţi-vă altele noi.
9. NU aşezaţi aparatele de încălzire electrice în apropierea materialelor combustibile;
10. NU aşezaţi materiale combustibile pe mijloacele de încălzire electrice.
11. Decuplaţi aparatele de încălzire electrice înainte de a părăsi locuinţa sau de a adormi.
12. NU lăsaţi niciodată copiii nesupravegheaţi cu soba aprinsă ori aparatele de încălzire electrice în funcţiune.

CETĂŢENI, NU UITAŢI !
PRINTR-UN COMPORTAMENT PREVENTIV, VĂ SALVAŢI VIAŢA ŞI BUNURILE.

În cazul sesizării unei situații de urgență apelați
112