Proiecte

Parteneriate pentru transparență și dezvoltare locală

Adminsitrația publică locală Hărbovăț în calitate de beneficiar în cadrul Proiectului regional “Parteneriate pentru transparență și dezvoltare locală”, implementat de Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC), în cadrul programului de grant ”Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS).

AO IVC a implementat proiectul “Parteneriate pentru transparență și dezvoltare locală”,  prin care a promovat cultura participării cetățeanului în dezvoltarea comunității, precum și a contribuit la dezvoltarea capacităților organizațiilor societății civile locale și regionale din raioanele Anenii Noi, Călărași, Strășeni pentru promovarea democrației participative și sporirea transparenței locale și capacităților APL pentru transparență a guvernării.

Astfel comunitatea noastră a avut o serie de beneficii în urma implementării proiectului, după cum urmează să menționăm:

  instruire în domeniul bunei guvernări, dialogului cu APL, transparenței proceselor decizionale local  și pledoariei pentru a spori transparența proceselor decizionale la nivel local și regional  

–  sesiuni de instruire privind combaterea COVID 19 pentru reprezentanții APL și ONG din raioanele pilot la începutul pandemiei, pentru a consolida capacitățile lor de acțiune locală în contextul pandemiei și de informare a cetățenilor despre metodele de precauție pentru prevenirea infectării cu COVID19;  

-acțiuni de informare prin distribuirea pliantelor

– elaborarea și lansarea paginilor web,2 sesiuni de informare privind gestionarea paginilor web pentru cele 3 APL și cele 3 GAL-uri împreună cu membrii acestora;

– activități de consultare și dialog la care au participat doar tinerii și reprezentanți APL, unde participanții au discutat despre așteptările fiecărei părți de la cealaltă în procesul de guvernare locală.

– o activitate de abilitare a membrilor GAL, reprezentanților ONG-urilor locale și reprezentanților APL privind elaborarea/ dezvoltarea planificării strategice a microregiunii

– sesiune de instruire privind procesul bugetar local și consultarea cu cetățenii

– sesiune de instruire de abilitare a reprezentanților APL și OSC privind managementul serviciilor publice.

– elaborarea și finanțarea paginii web www.hirbovat.md,

Toate aceste activități vin să susțină dialogul între APL și cetățeni un element indespensabil pentru a consolida încrederea între administrația locală cetățeni și mediul asociativ.

Pe această cale ne exprimăm recunoștința pentru oportunitatea comunității noastre de a beneficia de îmbunătățirea instrumentelor de comunicare la nivel local, consolidarea dialogului social și instituțional.

 

15 PROIECTE DE TINERET FINANȚATE ÎN PREMIERĂ ÎN CADRUL PROGRAMULUI RAIONAL DE GRANTURI!

Consiliul raional Anenii Noi anunță că în rezultatul încheierii Concursului de finanțare a proiectelor pentru tineret în raionul Anenii Noi în anul 2020, au fost depuse 15 cereri de finanțare, cu o interesantă varietate și anume:
1. Proiectul ”Tinerii aleg modul sănătos de viață”, depus de Grupul de inițiativă ”Tinerii construiesc viitorul”, satul Telița;
2. Proiectul ”Amenajarea parcului Local prin Implicare Comunitară”, depus de Grupul de inițiativă ”Tinerii pentru schimbare”, satul Gura Bîcului
3. Proiectul ”Young Manager”, depus de grupul de inițiativă ”Young Manager”, satul Varnița;
4. Proiectul ”Gîndește global și acționează local”, depus de Grupul de inițiativă ”Noua Generație”, satul Speia;
5. Proiectul ”Curte deschisă pentru artă și cinema în aer liber”, depus de AO ”Acasă la Puhăceni”, satul Puhăceni;
6. Proiectul ”Cultura ping-pong-ului la Todirești”, depus de Grupul de inițiativă a tinerilor, satul Todirești;
7. Proiectul ”Promotorii modului sănătos de viață”, depus de Grupul de inițiativă ”Tinerii activi din Cobusca Nouă”, satul Cobusca Nouă.
8. Proiectul ”Zona de odihnă amenajată pentru copii și tineri”, depus de Grupul de inițiativă a tinerilor, or. Anenii Noi;
9. Proiectul ”Fantezii de hârtie”, depus de Grupul de inițiativă a tinerilor, or. Anenii Noi
10. Proiectul ”Trăiește ACASĂ frumos și sănătos”, depus de Grupul de inițiativă Asociația de tineret din s. Roșcani, satul Roșcani
11. Proiectul ”Împreună pentru un mod sănătos de viață” în c. Geamăna, depus de AO AdB ”Generația G” Juniori, comuna Geamăna;
12. Proiectul ”Implicarea tinerilor în viața comunitară”, Grupul de inițiativă a tinerilor din s. Hîrbovăț, satul Hîrbovăț;
13. Proiectul ”Investim în tineri”, depus de Grupul de inițiativă ”Tinerii din Speia”, satul Speia;
14. Proiectul ”Tinerii antreprenori”, depus de Fondul pentru antreprenoriat pentru tineri Varnița, satul Varnița;
15. Proiectul ”Implică copilul din tine pentru cel de vine în parc cu tine”, Grupul de inițiativă ”Tinerii din Mereni”, satul Mereni.
În cadrul ședinței Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor de tineret în cadrul Concursului de finanțare a proiectelor pentru tineret în raionul Anenii Noi în anul 2020, ca urmare a deliberărilor, în premieră, a fost luată decizia finanțării tuturor cererilor de finanțare depuse!
Astfel suma totală solicitată spre finanțarea celor 15 proiecte depuse este de 149868-00 lei, dintre care 6 proiecte vor fi finanțate din bugetul alocat de Consiliului raional Anenii Noi, 6 proiecte din bugetul alocat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și 3 proiecte din bugetul alocat de Fondul pentru Tineri Varnița, cu suportul Fundației Est-Europene, din sursele acordate de Suedia. Ca urmare, toate solicitările de finanțare ale tinerilor, vor putea fi implementate în localitățile raionului.
Aducem felicitări tuturor organizațiilor de tineret și grupurilor de inițiativă din cadrul raionului, care au dat dovadă de curaj și perseverență!
Succesul dat este rezultatul muncii de echipă în cadrul Consiliului raional Anenii Noi, în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Fondul pentru Tineri Varnița.
Sursa:https://www.facebook.com/tineretvarnita/posts/805419313596650