Vacantă funcția de Director a ÎM „Hîrbovăț Service Com”

  • Principala
  • Știri
  • Vacantă funcția de Director a ÎM „Hîrbovăț Service Com”
Stiri Image
01.10.2020

Vacantă funcția de Director a ÎM „Hîrbovăț Service Com”

ANUNȚ!
Primăria satului Hîrbovăț rl Anenii Noi, anunță concurs repetat pentru funcția de Director a Întreprinderii Municipale ”Hîrbovăț Service-com”
Termenul pentru depunerea dosarului este de 15 zile, până la data de 15.10.2020.
Condiții față de candidați pentru a se înscrie în concurs:
•Cetățean a RM cu capacitate deplină de exercițiu;
•Studii medii sau superioare , (prioritar domeniul ingineresc);
•Prioritar vechime in munca într-un post similar;
•Prioritar experiență de muncă în domeniul serviciilor publice .
Atribuțiile funcției:
✓Asigurarea bunei activități a întreprinderii de prestare a serviciilor comunale.
✓Gestiunea personalului din subordine;
✓Planificarea și gestionarea procesului; asigurare cu apă și evacuarea deșeurilor menajere din satul Hîrbovăț.
Acte necesare:
•Cerere de participare la concurs.
•Copia de pe diplomele de studii.
•Plan de afaceri, pentru prestarea serviciilor comunale în localitate.
Dosarul de depune între orele 8 00 – 15 00.
Pe adresa: Primăria Hîrbovăț, satul Hîrbovăț, str. Independenței,anticamera.
Pentru detalii apelați 069159180.

Noutăți