Completarea Raportului anual privind Controlul Intern Managerial în...

  • Principala
  • Știri
  • Completarea Raportului anual privind Controlul Intern Managerial în APL partenere
Stiri Image
11.02.2022

Completarea Raportului anual privind Controlul Intern Managerial în APL partenere

   Reprezentanții Primăriei Hîrbovăț, au fost prezenți ieri, în atelierul de lucru în care autoritățile administrației publice locale au efectuat autoevaluarea în scopul determinării funcționalității SCIM, aprecierii gradului de conformitate a acestuia cu cadrul normativ în domeniu, elaborării
   Raportului anual privind controlul intern managerial, precum şi emiterii Declarației de răspundere managerială.
În cadrul atelierului de lucru, s-a discutat despre Controlul intern managerial (CIM) și anume:
🔆Cadrul normativ în domeniu.
🔅Noțiunile de bază. Ședința s-a încheiat cu Lucru în grup unde s-a pus în discuție
Aprecierea gradului de conformitate a SCIM în rezultatul autoevaluării şi întocmirea
Declarației de răspundere managerială.
   Mulțumim facilitatorilor echipei Programul Comunitatea Mea pentru susținerea oferită și pentru organizarea atelierului online.

Noutăți