„Managementul performanței și al riscurilor”

Stiri Image
12.08.2021

„Managementul performanței și al riscurilor”

Primăria Hîrbovăț, fiind partener al Programului USAID Moldova Programul Comunitatea Mea, pe data de 11.08 a participat în cadrul instruirii online
„Managementul performanței și al riscurilor”. Scopul acestei instruiri este de a continuăm activitățile de consolidare a capacităților în domeniul sistemului de control intern managerial (SCIM).
Agenda instruirii a fost prezentată în 2 sesiuni și anume:
– Managementul performanței. Planificarea strategică și
anuală a activității. Indicatori de performanță pe bază de
programe;
– Managementul riscurilor. Identificarea, evaluarea și
tratarea riscurilor.
Suntem recunoscători facilitatorilor Programului Comunitatea Mea pentru informația oferită în cadrul instruirii online.

Noutăți