Angajați ai Primăriei

                                                LISTA

 angajaților administrației publice locale și datele de contact

Nr. ord. Funcția Nume prenume Telefon serviciu
1. Primar Croitor Rodica 026572603
2. Viceprimar Boicu Petru 026572519
3. Secretarul Consiliului Local Lungu Tatiana 026572397
4. Grefier Secara Maria 026571340
5. Contabilitate Zatic Ana
Calmîc Elena
026572425 026572425
6. Inginer cadastral
7. Perceptor fiscal Secară Aliona 026592420
8. Asistent social Radu Elena 026571086
9. Polițist de sector Șelepov Alexandru 026572598