Despre localitate

Descrierea satului Hirbovăț

Din punct de vedere politico-administrativ, satul Hirbovăț face parte din raionul Anenii-Noi, fostul județ Chișinău. Este situat în Podișul Moldovei Centrale, iar structura reliefului satului este  ,în mare parte fragmentată și abruptă.

Satul are ca vecini:

-în partea de Nord-Est – satul Bulboaca

-în partea de Est –satul  Calfa

-în partea de sud – satul Protigailovca

-în partea de Sud-Vest –satul  Gîsca

-în partea de Vest – comuna Hîrbovățul Nou.

Satul Hîrbovăț se află în apropierea celor mai importante noduri industriale ale Moldovei,la o distanță de cca 55 km, se află capitala țării, Chișinău, iar față de Tighina(Bender) și Anenii-Noi cca 20-25 km.

Din punct de vedere hidrografic, Hîrbovățul este în posesia a 4 iazuri. Este vorba de iazul Serindrii ,iazul de la Ceairi, iazul de la Bîdăi  și iazul Calantîr.

Hîrbovăț este străbătut de 2 rîulețe,printre care unul, cel  mai mare, Botna,are o lungime de aproximativ 3000 de metri.

Satul nostu, de cînd își amintesc batrînii , a fost înconjurat din 4 părți de păduri în care creșteau diferite specii de copaci: stejar,frasin,salcîm,plop,ulm,alun,brazi ș.a.

Suntem amplasati în preajma mun. Tighina fapt ce ne restricționează libera circulație, dar ne servește punct de atracție în dezvoltarea turismului în zona dată. Fiind un sat așezat la poalele rezervației naturale ”Pădurea Hărbovăț”, între colinele care ascund izvoarele din care își ia cursul rîul Botna, ne motivează a identifica soluții pentru valorificarea potențialului peisagistic al comunității noastre.

Localitatea dispune de o infrastructură dezvoltată ce necesită a fi îmbunătățită și extinsă pe anumite domenii. Anume pe aceste sectoare, ca infrastructura rutieră, iluminatul stradal și livrarea serviciilor publice populației, este concentrat efortul autorităților publice.

Domeniul economic al unei comunități locale la fel este o latură importantă a dezvoltării durabile a comunității. Ne dorim ca business-urile locale să se dezvolte permanent, iar acest obiectiv ambițios este realizabil doar în colaborarea acestuia cu toate elemente indispensabile ale societății. Mijloacele de producție disponibile, capitalul uman din comunitate, resurse financiare care pot fi atrase, susținerea autorităților locale, sunt unele din elementele importante  pentru dezvoltarea unei comunități durabile. Iar APL Hîrbovăț dorește ca satul nostru să devină unul atractiv economic, pe lângă frumusețea peisagistică de care dispune și șarmul specific al oamenilor locului.