Componența comisiilor

Componența  comisiilor  consultative de specialitate pentru diferite domenii de activitate ale Consiliului sătesc Hîrbovăţ.

 

Comisia pentru buget, finanţe, patrimoniul public, privatizare şi drept în următoarea componenţă:

–         Andronic Vitale,

–         Purice Iurie,

–   Calmîc Eugeniu,

–   Secara Anatolie,

–   Roșior Simion.

b)    Comisia pentru agricultură şi resurse funciare, construcţie şi industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului în următoarea componenţă:

–         Pantelei Chiril,

–         Croitor Rodica,

–         Iliev Valeriu,

–         Calmîc Serghei,

–         Calmîc Vladimir.

c) Comisia pentru învăţămînt, cultură, tineret şi sport, protecţie socială,

sănătate publică şi muncă în următoarea componenţă:

–         Gotca Valentina,

–         Zmeu Svetlana,

–         Calmîc Dumitru,

–   Curbet Igor Avram,

–    Curbet Igor Vorfolomei.