Consultări publice

Consultarea startegiei de dezvoltare socio-economică a satului Hîrbovăț.

Conform Dispoziției nr. 100 din 13 octombrie 2020, emisă de Primarul satului Hîrbovăț, Croitor Rodica a fost format grupul de lucru pentru elaborarea în parteneriat cu ”Programul Comunitatea Mea” a Planului de Dezvoltare Socio – Economică a satului Hîrbovăț pentru anii 2021-2026.

Datorită suportului oferit de ”Programul Comunitatea Mea” administrația publică locală va beneficia de suportul experților în domeniu de planificare startegică și dezvoltare comunitară. Astfel la etapa actuală se colectează și sugestiile cetățenilor care doresc să se expună părerea, care din problemele comunității sunt cele mai importante.

Vă îndemnăm să expuneți pe platforma de consultări. https://parereata.md/hirbovat