Consultări publice

Strategie_Harbovat_12.12.20_red (1)

Consultarea startegiei de dezvoltare socio-economică a satului Hîrbovăț, la data de 12.01.2021.

Conform Dispoziției nr. 100 din 13 octombrie 2020, emisă de Primarul satului Hîrbovăț, Croitor Rodica a fost format grupul de lucru pentru elaborarea în parteneriat cu ”Programul Comunitatea Mea” a Strategiei de Dezvoltare Socio – Economică a satului Hîrbovăț pentru anii 2021-2026.

Datorită suportului oferit de ”Programul Comunitatea Mea” administrația publică locală va beneficia de suportul experților în domeniu de planificare startegică și dezvoltare comunitară. Astfel la etapa actuală se propune pentru consultare conținutul Strategiei de Dezvoltare Socio – Economică a satului Hîrbovăț pentru anii 2021-2026.

Doritorii de a interveni cu propuneri la conținutul startegiei le pot transmite pe adresa electronică primarhirbovat@gmail.com.

Solicitările de intervenție în cadrul consultărilor se vor colecta la adresa consiliusecretar@gmail.com.

Vă îndemnăm să expuneți pe platforma de consultări.