Dezbateri Publice

Stiri Image
06.06.2024

Dezbateri Publice

Dezbateri Publice!

Stimați locuitori ai satului Hîrbovăț, vă aducem spre cunostință lista bunurilor imobile ,  care au fost transmise sau care urmau a fi transmise  în contul cotelor-părți valorice  din patrimoniul fostei  Întreprinderi agricole ,,Basarabia,, , care vor fi înregistrate provizoriu în Registrul de Stat al Bunurilor Imobile, în temeiul modificărilor Legii 523/1999 ,,cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale,, , HG 799/2022 ,,pentru aprobarea Regulamentului privind modul de inventariere a bunurilor  transmise sau care urmau a fi transmise în contul cotelor-părți valorice din patrimoniul fostelor întreprinderi agricole,,
După aprobarea listei de către Consiliul Local Hîrbovăț, proprietarii certificatelor pe cote-părți valorice, vor avea la dispoziție un an – 365 de zile pentru înregistrare în Registrul de Stat al Bunurilor Imobile a cotei-părți.

Contestația asupra informației date se depune în termen  ce nu depășește 20 de zile lucrătoare, începînd cu ziua de astăzi 6.06.2024,  în formă scrisă cu anexarea  actelor doveditoare.
Contestația poate fi depusă și în format electronic cu respectarea cerințelor stabilite  într-un document electronic.

Contestațiile se depun la Primăria s.Hîrbovăț.

Primăria s. Hîrbovăț r-l Anenii Noi,

Telefon: (0265) -92420, Plop Nadejda

inginercadastral.hirbovat@gmail.com
primarhirbovat@gmail.com
https://drive.google.com/drive/folders/1J4oIiCJsh_aCUgztQ3KpeWOhPRUvySyn?usp=drive_link

Noutăți