Dezbateri publice!!!

Stiri Image
06.06.2023

Dezbateri publice!!!

Stimați locuitori ai satului Hîrbovăț, vă aducem spre cunostință lista bunurilor imobile ,  care au fost transmise sau care urmau a fi transmise  în contul cotelor-părți valorice  din patrimoniul fostei  Întreprinderi agricole ,,Basarabia,, , care  devin  proprietatea unității administrativ-teritoriale Hîrbovăț, în temeiul modificărilor Legii 523/1999 ,,cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale,, , HG 799/2022 ,,pentru aprobarea Regulamentului privind modul de inventariere a bunurilor  transmise sau care urmau a fi transmise în contul cotelor-părți valorice din patrimoniul fostelor întreprinderi agricole,,

Contestația asupra informației date se depune în termen  ce nu depășește 20 de zile lucrătoare, începînd cu ziua de astăzi 6.06.2023,  în formă scrisă cu anexarea  actelor doveditoare.Contestația poate fi depusă și în format electronic cu respectarea cerințelor stabilite  într-un document electronic.

Contestațiile se depun la primăria s.Hîbovăț.

 

Primăria s. Hîrbovăț r-l Anenii Noi ,

Telefon: (0265) -92420, Plop Nadejda

gmail:primarhirbovat@gmail.com

Lista de inventariere_

Noutăți