Hotărârea nr.2 din 15 martie 2021 a Comisiei Teritoriale Extraordi...

  • Principala
  • Știri
  • Hotărârea nr.2 din 15 martie 2021 a Comisiei Teritoriale Extraordinare de Sănătate Publică, Anenii-Noi
Stiri Image
15.03.2021

Hotărârea nr.2 din 15 martie 2021 a Comisiei Teritoriale Extraordinare de Sănătate Publică, Anenii-Noi

HOTĂRÎREA COMISIEI TERITORIALE EXTRAORDINARĂ
DE SĂNĂTATE PUBLICĂ RAIONUL ANENII
                               
                                      HOTĂRĂŞTE: 
1. Se ia act de prevederile Hotărârii Comisiei naţionale extraordinare de sănătate
publică nr. 50 din 12 martie 2021.
2. Se atenționează autorităţile publice locale, persoanele juridice de drept public şi
de drept privat, persoanele fizice aflate pe teritoriul raionului Anenii Noi, despre
necesitatea respectării măsurilor de prevenire şi control a infecţiei COVID-19 fiind
valabile şi obligatorii pe întreg teritoriul raionului pe perioada stării de urgenţă în
sănătate publică (declarată până la 15 aprilie 2021).
3. Se atenționează, în mod special, obligativitatea portului măştilor de protecţie în
toate spaţiile publice deschise şi închise pe întreg teritoriul raionului Anenii Noi,
inclusiv în stradă şi în transportul public. Masca trebuie să acopere atât gura, cât şi
nasul. Purtarea măştilor de protecţie este o măsură esenţială obligatorie în perioada
pandemica COVID-19, element de responsabilitate civică şi comunitară.
4. Autorităţile din domeniul ordinii publice vor asigura supravegherea respectării,
de către persoanele fizice şi juridice, a măsurilor de prevenire şi control a infecţiei
COVID-19.
5. Conducătorii instituţiilor publice şi private de pe teritoriul raionului vor asigura
regim special de lucru, prin atragerea la serviciu a personalului strict necesar pentru
asigurarea funcţionalităţii instituţiei şi a personalului, activitatea căruia necesită
prezenţa obligatorie la serviciu.
6. Pentru personalul, activitatea căruia nu necesită prezenţa obligatorie la locul de
muncă, se vor asigura condiţii de muncă la distanţă. Pe perioada desfăşurării activităţii
2
prin muncă la domiciliu, salariaţii îşi îndeplinesc atribuţiile specifice funcţiei pe care o
deţin. Angajatorul este în drept să verifice activitatea salariatului cu munca la
domiciliu. Modalitatea concretă de realizare a controlului va fi agreată reciproc prin
mijloace de comunicare electronică.
7. Continuă procesul educaţional în instituţiile de învăţământ preşcolar din raionul
Anenii Noi, cu prezenţă fizică, în conformitate cu Regulamentul sanitar pentru
instituţiile de educaţie timpurie, aprobat prin HG nr.1211 din 04 noiembrie 2016 şi cu
respectarea strictă a normelor de sănătate publică privind prevenirea şi răspândirea
COVID-19.
8. Se reia procesul educaţional, în instituţiile de învăţământ primar şi secundar din
raionul Anenii Noi, începând cu 16 martie 2021:
8.1. cu participarea zilnică, cu prezenţă fizică a elevilor din învăţământul primar,
cu respectarea strictă a normelor de sănătate publică privind prevenirea şi răspândirea
COVID-19 şi a modelelor, aprobate de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării
(MECC);
8.2. cu participarea zilnică şi prezenţa fizică a unui număr de elevi ai claselor
absolvente (a IX-a, a XII-а, a XIII-а), stabilit în baza suprafeţei sălii de clasă, cu
respectarea strictă a normelor de sănătate publică privind prevenirea şi răspândirea
COVID-19 şi a modelelor aprobate de MECC;
8.3.cu participarea zilnică în procesul educaţional la distanţă a elevilor din clasele
V-VIII, X-XI;
8.4.activitatea extraşcolară se suspendă.
9. Procesul educațional în cadrul tuturor instituțiilor de învățământ din raionul Anenii
Noi se va organiza cu monitorizarea situației epidemiologice și respectarea strictă a
măsurilor de protecție în instituțiile de învățământ (conform Anexei la Hotărârea nr.26
din 21.08.2020 a CNESP).
10. Procesul educațional în instituțiile de învăţământ special Școala auxiliară
Bulboaca va organiza procesul educațional conform pct. 8.1 – 8.3. Se recomandă
administrației identificarea posibilităților de menținere a contingentului de elevi în
cadrul instituției pe perioada zilelor de odihnă.
11. Procesul educațional extraşcolar din raion, începând cu 16 martie 2021 pînă 2
aprilie 2021 inclusiv , se va desfășura la distanţă. Condițiile și termenii vor fi
reexaminați în baza evoluției de răspândire a infecției COVID-19.
12. Se stabilesc, pentru perioada stării de urgenţă în sănătate publică (declarată până
3
la 15 aprilie 2021), măsuri de restricţionare în procesul de prestare a Serviciului de
alimentare persoanelor socialmente vulnerabile din raion, prin modificarea formei de
prestare a acestuia, din prânzuri calde – în pachete cu produse alimentare.
13. Se instituie grupul de lucru de monitorizare a respectării măsurilor de prevenire
și răspîndire a infecției COVID -19 în următoarea componență vicepreședinte CTESP,
reprezentanții DTSA, IP Anenii Noi, Serviciului de urgență, ASP Anenii Noi și
Direcției educație.
Grupul de lucru va efectua cel puțin 2 vizite săptămânal în teritoriu și va examina
respectarea măsurilor de prevenire și răspîndire a infecției COVID -19 de către
persoanele fizice şi juridice din raion.
Responsabil de organizarea vizetelor și raportarea rezultatelor este vicepreședintele
CTESP dl Zelinski Octavian
14. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărâre
constituie pericol pentru sănătatea publică şi va servi temei pentru tragere la răspundere
contravenţională şi/sau penală a persoanelor vinovate.
15. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii şi se publică pe
pagina oficială a Consiliului raional Anenii Noi.
Și totodată,
Vă rugăm să respectați următoarele reguli:
📌Spălați-vă des pe mâini cu o soluție pentru mâini pe bază de alcool sau cu săpun și apă❗
📌 Mențineți distanța socială – mențineți distanța de cel puțin 1 metru între tine și alte persoane, mai ales cele care tușesc, strănută și au febră❗
📌Nu vă atingeți gura, nasul și ochii cu mâna❗
📌Asigurați-vă că și dvs. și oamenii din jurul dvs. urmați o igienă respiratorie bună. Aceasta înseamnă să-ți acoperi gura și nasul cu un șervețel sau să strănutați și să tușiți în pliul cotului. Apoi aruncați imediat șervețelul folosit❗
📌Rămâneți acasă dacă vă simțiți rău. Dacă aveți febră, tuse și dificultăți de respirație, solicitați asistență medicală și sunați în prealabil. Urmăriți indicațiile autorităților locale de sănătate❗
‼️Un moment unde trebuie de atras atenția,daca a fost suspendată activitatea instituțiilor școlare, vă rugăm să nu lăsați copiii fara supraveghere și să viziteze locurile publice.
Paza bună,trece primejdia rea.

 

Noutăți