Inițiative de parteneriat în beneficiul cetățenilor din Hîrbovăț, G...

  • Principala
  • Știri
  • Inițiative de parteneriat în beneficiul cetățenilor din Hîrbovăț, Geamăna și Ciobanovca
Stiri Image
23.10.2020

Inițiative de parteneriat în beneficiul cetățenilor din Hîrbovăț, Geamăna și Ciobanovca

Proiectul de implicare civică în guvernarea locală „MĂ IMPLIC”a anunțat concurs de selectare a APL-urilor/grupuri de APL-uri partenere.

Fiind petrecută etapa de preselecție,45 de potențiali parteneri au fost identificați,printr-e care se regăsește și localitatea Hîrbovăț în parteneriat cu Geamăna și Ciobanovca.

Scopul proiectului „MĂ IMPLIC” este de a contribui dezvoltarea comunităților rurale din Republica Moldova prin îmbunătățirea serviciilor publice de gospodărire comunală cu participarea activă a cetățenilor.

Servicii de gospodărire comunală – serviciul de alimentare cu apă, servicii de sanitație (canalizare și epurare a apelor uzate), managementul deșeurilor solide, amenajarea teritoriului și gestionarea spațiilor verzi de interes local, si alte servicii de gospodărire organizate la nivel loc

Primăria Hîrbovăț a găzduit ședința comună, în etapa de evaluare a fezabilității, a unei inițiative de proiect, menit să ofere soluții durabile pentru colectarea deșeurilor solide din trei comunități ale raionului Anenii Noi, Hîrbovăț Geamăna și Ciobanovca.

Fiind preselectați în cadrul Proiectului MA IMPLIC finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și implementat de Skat Consulting, reprezentanții comunităților locale și cetățenii au enunțat care a fost motivația unei inițiative în parteneriat și de ce identificarea unor soluții în comun avantajează soluționarea problemelor la nivel local.

Schimbul de opinii cu reprezentanții Skat Consulting și soluțiile identificate de reprezentanții APL, ne demonstrează calea asocierii ca una din metodele cele mai viabile de modernizare a serviciilor publice locale și oferirea de servicii publice de calitate cetățenilor.

Rămînem optimiști în selectarea comunităților noastre în etapa finală.


Noutăți