Ședința Consiliului Local Hîrbovăț 07.10.2020

Stiri Image
06.10.2020

Ședința Consiliului Local Hîrbovăț 07.10.2020

La data de 7 octombrie 2020, ora 14:30 în incinta primăriei Hîrbovăț, va avea loc ședința Consiliului Local Hîrbovăț cu următoarea ordine de zi:
1. Cu privire la desemnarea candidaturilor pentru funcția de membru cu drept de vot deliberativ în componența birourilor electorale ale secțiilor de votare Hîrbovăț.
(Raportor : d-na Lungu Tatiana, secretarul Consiliului sătesc)
2. Cu privire la aderarea satului Hirbovat la programul “Comunitatea mea”.
(Raportor: d-l viceprimar, Boicu Petru)
3. Cu privire la permiterea casării planației perene
(Raportor: d-na primar, Croitor Rodica)
4. Cu privire la completarea deciziei Consiliului sătesc nr.5/19 din 24 iulie 2020 “Cu privire la examinarea cererii SRL “Expalsa-IMP” despre alocarea terenului”
(Raportor: d-na primar, Croitor Rodica )
5. Cu privire la modificarea bugetului primăriei Hîrbovăț pentru anul 2020
(Raportor: d-na Zatic Ana, contabil-șef)
6. Cu privire la modificarea si completarea Deciziei 2/7 din 28.02.2020 “Cu privire la fondarea “Centrului de Cultura,Tineret si Sport””
(Raportor: d-na primar, Croitor Rodica )
7. Cu privire la stabilirea spațiului pentru desfășurarea activității ansamblurilor cu titlu model, a Bibliotecii Publice si a grupului de inițiativa a tinerilor.
(Raportor: d-na primar, Croitor Rodica )
8. Cu privire la acceptarea transmiterii stației de pompare.
(Raportor: d-l Boicu Petru, viceprimar)
9. Cu privire la acceptarea transmiterii terenurilor agricole din proprietatea statului in proprietatea satului Hirbovat.
(Raportor: d-na primar, Croitor Rodica )
10. Cu privire la instituirea comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor de conducere din subordinea Consiliului local.
(Raportor: d-na Croitor Rodica, primarul satului)
11. Cu privire la permiterea vânzării-cumpărării loturilor de pământ din cadrul ÎP COOP „Proelectric„.
(Raportor : d-na Croitor Rodica, primarul satului )
12. Cu privire la acordarea ajutoarelor materiale unice.
(Raportor: d-na primar, Croitor Rodica )
13. Cu privire la examinarea Notificării nr. 1304/OT3-503 din 04.09.2020.
(Raportor: d-na Lungu Tatiana, secretarul Consiliului sătesc )
14. Cu privire la examinarea Notificării nr. 1304/OT3-504 din 04.09.2020.
(Raportor: d-na Lungu Tatiana, secretarul Consiliului sătesc )
15. Cu privire la examinarea Notificării nr. 1304/OT3-505 din 04.09.2020.
(Raportor : d-na Lungu Tatiana, secretarul Consiliului sătesc)
16. Cu privire la examinarea demersului conducătorului colectivului de dans popular, despre procurarea încălțămintei pentru dansatori.
(Raportor : d-na Croitor Rodica, primarul satului )
17. Cu privire la permiterea modificării suprafeței terenului de pe lângă casă.
(Raportor: d-na primar, Croitor Rodica )
18. Cu privire la completarea deciziei cu nr.1/2 din 29 ianuarie 2020 “Cu privire la aprobarea propunerii de proiect “Continuitatea extinderii sistemului de iluminat stradal prin utilizarea tehnologiilor noi”
(Raportor: d-na primar, Croitor Rodica )
19. Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitare a terenurilor proprietate publică.
(Raportor: d-na primar, Croitor Rodica )
Primarul s. Hîrbovăț
Croitor Rodica.

Noutăți