Seminar de planificarea startegică de dezvoltare a satului Hîrbovăț.

  • Principala
  • Știri
  • Seminar de planificarea startegică de dezvoltare a satului Hîrbovăț.
Stiri Image
18.11.2020

Seminar de planificarea startegică de dezvoltare a satului Hîrbovăț.

Astăzi, 18.11.20 a avut loc ședința finală din cele trei planificate pentru comunitatea Hîrbovăț de elaborare a Planului de acțiuni a Strategiei de dezvoltare socio-economică a satului Hîrbovăț.

Pe parcursul celor trei sesiuni membrii grupului de lucru de comun cu facilitatorii Institutului de dezvoltare Urbană (IDU)  Constantin Nunu și Viorica Șerbina și reprezentantul Programului ”Comunitatea Mea” (CM) Popușoi Mihail, au reușit să motiveze membrii grupului de lucru, de a se implica în procesul de elaborare a documentului de planificare strategică.

Conștientizarea importanței implicării actorilor locali în etapa de elaborare a documentelor de politici la nivel local, este garanția disponibilității ulterioare de implementare a obectivelor stabilite de echipa de planificare.

În cadrul atelierelor de lucru au fost dezbătute și identificate cele mai importante probleme din localitate și examinate posibile soluții pentru acestea. Astfel prioritatea numărul unu a rămas extinderea rețelelor de alimentare cu apă din localitate. Această propunere de proiect va fi propusă spre implementare cu suportul logistic și financiar din cadrul Programului ”Comunitatea Mea”

Administrația publică locală dorește pe acestă cale să exprime recunoștința pentru efortul depus de partenerii Programului ”Comunitatea Mea” și cetățenii activi din comunitate la elaborarea documentelor de planificare strategică și dezvoltare comunitară.

Cu respect,

Primar s.Hîrbovăț

Croitor Rodica

.

Noutăți