Strategia de Dezvoltare a satului Hârbovăț pentru anii 2021-2026

  • Principala
  • Strategia de Dezvoltare a satului Hârbovăț pentru anii 2021-2026

Strategie_Harbovat_12.12.20_red (1)

Realizarea acestui document a fost posibilă datorită suportului generos din partea poporului American prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Conținutul acestui material ține de responsabilitatea Grupului de Lucru pentru Planificare Strategică creat prin Dispoziția primarului nr. 100 din
13 octombrie 2020 și nu reflectă în mod necesar viziunea USAID sau a Guvernului Statelor Unite