Casa de cultură

Stiri Image

Casa de cultură

Activitatea secției cultură, s. Hîrbovăț

# Informații generale Indicatori cantitativi
1 Formații artistice, centre de meșteșuguri cu titlul „model” 5
2 Formații artistice, centre de meșteșuguri fără titlul „model” 5
3 Numărul de membri ai formațiilor artistice, centrelor de meșteșugărit 158
4 Numărul de activități culturale organizate de casa de cultură:

 

a)  de nivel local

 

66
b) de nivel raional (interraional)

 

 

 

 

6 spectacole

-          4 la Telița

-          1 la Anenii Noi

-          1 la Viișoara

-          1  s. Cebanovca

c) de nivel republican 1emisiune televizată la  Moldova 1

 

5 Numărul de spectatori la activitățile culturale 19.990
6 Numărul de locuri în sălile de spectacole și concerte 750
7 Participarea formațiilor artistice la festivaluri și  concursuri:
a)      de nivel raional/regional 4

-          „Ștrengărel” la Festivalul „Mărțișor-2019”, la Anenii Noi ; „Lăstărașii neamului” la  concursul CSI;

-          Formația „Izvoraș” la concursul duietelor „Două inimi poetice;

-           „Datina”, „Ștrengărel” și „Lăstărașii neamului” la Festivalul concurs raional din Anenii Noi „Florile dalbe”

b)      de nivel național 4
c)      de nivel internațional 2
8 Numărul expozițiilor, participărilor la concursuri a centrelor de meșteșuguri ce funcționează pe lângă casa de cultură 45

 

Directorul Casei de Cultură                            / V. Muntean/