Muzeul de Istorie și Etnografie

Stiri Image

Muzeul de Istorie și Etnografie

Anul fondării: 1981.
Anul inaugurării: 1985.
Profil: istorie,etnografie.
Patrimoniu: 4256 piese
Istorie: A fost fondat în baza hotărârei Comitetului Executiv al Sovietului sătesc Hîrbovăț nr.13 din 25
decembrie 1981.Organizator și prim director al muzeului a fost profesorul de geografie de la școala
medie din sat, dl Anatolie Friptu.Ideea inițierii unui muzeu i-a fost sugerată de colegul său de breaslă
Gheorghe Mihailiuc,profesor de istorie,care i-a povestit despre muzeul din satul Răscăieți,unde lucrase
anterior.
Fiind conducătorul cercului de cercetare a ținutului natal, dl Friptu a organizat o excursie cu elevii la
muzeul din Răscăieți.Întorcându-se acasă cu impresii deosebite și inspirat de cele văzute,a început să
acumuleze exponate pentru viitorul muzeu al satului.Cu aportul elevilor a reușit să acumuleze pe
parcursul anilor 1978-1980 un număr considerabil de obiecte vizând istoria satului.Muzeul a fost
amplasat în clădirea fostei primării,construită în anul 1936,reparată și adaptată necesităților
instituției.Acest edificiu a fost construit cu aportul consăteanului nostru Vorfolomeu Sucitu,pe atunci
senator al României.Expoziția permanentă a muzeului a fost inaugurată la 9 mai 1985,fiind etalată în 5
săli.
Una din săli conține piese ce reprezintă viața satului de la origini până la începutul sec.XX,adică din
epoca antică până la cea modernă .În sala mare sunt expuse exponate ce oglindesc reforma agrară din
anii 1921,dezvoltarea învățământului,participarea sătenilor în cel de-al II-lea Război Mondial,fotografii
ce reflectă deportările din 1949,cultura și religia,munca pașnică a sătenilor,ostașii
internaționaliști,unelte de muncă,fragmente de arme din timpul I-lui și al II-lea Război Mondial,colecții
de ordine și medalii,banknote și monede ș.a.
Altă sală e amenajată în stil etnografic-odaia țărănească împodobită în stil național:pe perete atârnă
un covor de casă țesut din lână naturală,stativele așezate în proces de lucru,laiță,prosoape,unelte de
lucru ,folosite la țesut,prelucrarea lânei,blidar (cochineț) cu diferită veselă,icoane,dranițe cu broboade
purtate pe timpuri,vestimentație ș.a.
Între anii 1981-1996 director al muzeului a fost dl Anatolie Friptu,ulterior această funcție a fost deținută
de dl Tudor Zmeu,dl Ion Rotaru.Din anul 2011 –până în present în funcția de director este Eudochia
Radu,profesoară de geografie.
Muzeul are ca obiectiv colectarea,cercetarea,conservarea,punerea în valoare în special prin
expunere a patrimoniului cultural în scopul cunoașterii,educării și al recreării publicului larg.
Prevedem în activitatea muzeului măsuri de reînviere a șezătorilor și a unor meșteșuguri lăsate din
strămoși: împletitul în lozie, împletitul lânei, brodatul, croșetarea, confecționarea măturilor,
confecționarea mărțișoarelor. Pentru asta avem nevoie de spațiu de dezvoltare,condiții de activitate și
materiale corespunzătoare.

A realizat: directorul muzeului-Eudochia Radu

Alte albume